Under midsommarveckan var jag inbjuden att deltaga i ett seminarium på Torpkonferensen under rubriken ”Samkönade Relationer i Församlingsmiljön”. Seminariet var ett panelsamtal under ledning av Öyvind Tolvsen. Utifrån detta samtal skulle jag vilja formulera några reflektioner.

Medverkande:

Mikael Tellbe, Teol dr. och lektor i NT exegetik vid ALT i Örebro.
Linalie Newman, Missionsdirektor i EFK.
Daniel Korol, pastor i Matteuskyrkan i Göteborg.
Panelens deltagare representerade i vissa avseenden två förhållningssätt i frågan om församlingens gensvar på samkönade relationer. Daniel och jag representerar en hållning där vi föreslår att församlingen välkomnar och inkluderar HBTQ-individer och deras äktenskapsrelationer som en del av kyrkans identitet och ordning. Linalie och Mikael representerar en hållning som ger uttryck för ett välkomnande bemötande av HBTQ-individen men men ett icke bejakande av den samkönade relationen. Utöver denna mellanskillnad fanns också i panelen en stor enighet i ett gemensamt erkännande av att kyrkan historiskt (och samhället) har agerat oklokt och skadligt i sitt bemötande av HBTQ-individer. Vi är därmed överens om att kyrkan bör bearbeta denna fråga i vår tid och hitta ett pastoralt och församlingsteologiskt förhållningssätt som ger HBTQ-individer en god livsplats i våra församlingsgemenskaper.

 

Innehåll:

  • Inledningsvis läste Öyvind tre texter med personliga berättelser av HBTQ-individer som beskrev sin erfarenhet av att växa upp som gay i frikyrkan. (Ur böckerna Välkomna Varandra och Välkommen in i min garderob)
  • Tolkningen av Romarbrevet 1. Niclas och Mikaer gjorde ett försök att kortfattat redogöra för skilnaden i deras läsning av Paulus text om onaturligt sex i Romarbrevet.
  • Vilka andra texter är viktiga för oss i vår bearbetning av denna fråga?
  • Hur hanterar vi frågan om samkönade relationer i församlingen?
  • Vad borde vi kunna komma överens om?
  • Hur ska vi i församlingen hantera en situation där vi tycker djupt olika i den här frågan?

 

Dagen skrev en kort referat. (Varning!! – Daniel Korol är kraftigt felciterad)

http://www.dagen.se/nyheter/het-diskussion-om-samkonade-relationer-under-torpseminarium-1.1161836

Så här kommenterade jag detta felcitat på FB:

Daniel Korol berättade om Matteuskyrkan som ju är en del av EFK. Det är viktigt att EFK inser att vi är ett samfund med en bredd som inkluderar också detta perspektiv. För Daniel är församlingen en kropp som lever i enhet. Samtalet om HBTQ är för honom inte ett samtal om ”DOM”-andra som inte är som ”VI”.  Matteuskyrkan är en församling som har HBTQ-personer i församlingen med alla typer av roller och förtroendeuppdrag. Med det som utgångspunkt så kan Daniel säga: ”Vi är HBTQ och Vi är EFK”

Dagen har i sitt referat slarvat lite och slängt in en mening i Daniels Citat som inte hör hemma där. ”I dagsläget finns dock inga EFK-församlingar som viger samkönade par.” Detta sa aldrig Daniel. Det han sa på en direkt fråga från Öyvind var att ”det i Matteuskyrkan finns en ordning för en välsignelseakt av samkönade par som har ingått i ett registrerat partnerskap.”
Eftersom EFK inte längre hanterar vigselbehörighet så är ordningen den att man gifter sig borgerligt för att juridiskt registrera sitt äktenskap och att man därefter i nära anslutning håller en kyrklig vigsel/välsignelsegudstjänst där löftena inför Gud och Församlingen uttalas. Denna ordning för välsignelse av samkönade relationer finns alltså idag i EFK och innebär därmed att det inte är korrekt att påstå att man inom EFK inte viger samkönade par.

 

.