”Nej kan inte vara en kallelse”

För mig är det uppenbart att den Gud som beskrivs i Bibeln är en Gud som vill våra liv. Det innebär att varje människa som kommer till kyrkan är en människa som Gud älskar och vill. Att Gud vill våra liv innebär också att han har en personlig kallelse till varje människa. För en kristen gay person har kyrkans svar på frågan om livsväg i vad gäller kärlek, relation och familj traditionellt varit att söka Guds ledning till ett liv i hetrosexuell familj eller ett liv i celibat. Jag anser att vi som kyrka idag vet att det första alternativet inte är en framkomlig väg. Alternativet att som homosexuell leva i en hetrosexuell relation bygger på en idé om homosexuell identitet som helt enkelt inte stämmer med varken forskning eller våra erfarenheter. För kyrkan återstår då endast celibatet som livsväg. Men Celibat har aldrig i kyrkan varit en kallelse från relation till ensamhet. Kallelsen att leva i celibat är alltid en kallelse från äktenskapsrelation till en annan relation. I ett kloster har de som avgett löftet vigt sina liv till Kristus och till varandra. För Präster i den traditionella kyrkan vigde man sitt liv till Kristus och församlingen. Alltså måste en kyrka som vägleder homosexuella medlemmar till ett liv utan äktenskap också erbjuda dem en kallelse till liv i gemenskap och trohet på något annat sätt.

Wesley Hills andra bok på ämnet Kyrkan och HBTQ är ett försök att teckna en lösning på detta kyrkans dilemma. Wesley lyfter fram en lång tradition inom kyrkan av att välsigna vänskapsrelationer som bärs av löften om ett liv för varandra i en livslång trohet. Om Wesley lyckas med sin ambition att få kyrkan att lyfta in en sådan praktik ska bli spännande att följa. Personligen känner jag stor respekt för detta alternativ även om jag inte delar Wesleys grundinställning att det är oförenligt med Bibeln att utforma en samkönad äktenskapsrelation. För mig är båda alternativen värda vår respekt och bör ges en plats i kyrkan.