När jag startade min fördjupade läsning gällande frågan om samkönade relationer upptäckte jag ganska snart att frågan om hur man tolkar Romarbrevets första kapitel är en nyckelfråga. En bit in i studierna upptäckte jag också att det teologiska samtalet om Romarbrevet genomgått en dramatisk förändring de senaste 30 åren. Jag gjorde vad jag kunde för att hitta goda texter som kunde ge mig en samlad och bred kunskap om hur Romarbrevet ska tolkas. Framför allt var det viktigt att jobba med textmaterial som inte var alltför fokuserade på frågan om samkönade relationer.

Jewetts Romarbrevskommentar beskrivs av många som ett landmärke för tolkningen av Romarbrevet. En av de teser han driver är att brevet är skrivet med en tydlig koppling till den lokala situationen i Rom och församlingen där. Jewett menar att den traditionella idén om att Paulus inte kände församlingen eller staden är helt felaktig. För att göra det tydligt hur starka kopplingar det finns mellan texten och den samtida situationen i staden och församlingen så redovisar Jewett en fullständig redogörelse för relevant forskning om staden Rom vid tiden för brevets tillkomst. Efter att ha pusslat ihop all denna forskningsfakta med romarbrevets texter uppstår en helt ny tolkningssituation för läsningen av Romarbrevet. Som en konsekvens av all denna historiska faktakunskapen är det numera helt orimligt att beskriva brevets första kapitel som allmänna texter om människan följt av en allmän redogörelse för Paulus teologi. Konsekvenserna av denna insikt kommer enligt Jewett och även andra teologer att påverka och ge nya infallsvinklar åt vår tolkning av Romarbrevet under många år framöver.

En annan betydande Paulusexpert är NT Wright. När han inser denna omsvängning i läsningen av Romarbrevet skriver han så här:

Those of us who have read Romans, written essays on Romans, lectured on Romans, preached on Romans, written books about Romans over many years, may be excused if we rub our eyes in disbelief. Most commentators on Romans 1:1-17 insist that it forms the thematic introduction to the whole letter. None that I know of (myself included) have suggested that it must have been heard in Rome, and that Paul must have intended it, as a parody of the imperial cult.(Paul and Caesar: A New Reading of Romans

Det är just sammankopplingen mellan den romerska kejsaren Nero och brevets först kapitel som gör att jag inte längre kan använda den texten i en argumentation kring vår tids samkönade relationer.

Ungefär så här ser mitt problem ut:

I ett radhus i Örebro bor Elin och Lisa och deras tre barn. Elin och Lisa har ända sedan de var unga levt med en bestående förmåga att bli förälskade i personer av samma kön. I 20-årsåldern fann de varandra och och blev ett par. Efter några år tillsammans gifte de sig i en kyrka och flyttade in i sin första gemensamma lägenhet. Idag 16 år senare bor de i ett radhus med sina tre barn. Elin jobbar som sjukgymnast och Lisa är psykolog. 

Jag som Pastor besöker Elin och Lisa i deras hem och sitter ner vid deras köksbord för ett samtal om livet. Lisa ställer en fråga till mig: ”Jag har hört att vissa kristna påstår att Bibeln uttalar sig fördömande om vårt sätt att leva som par och som familj. Stämmer det? Var står det i Bibeln?”

Enligt Mikael Tellbes bok om bibeltolkning (Vad menar vi med att Bibeln är Guds Ord?) finns det bara en text i Bibeln som passar att svara på den frågan och det är Romarbrevets första kapitel. Det som skiljer mig och Mikael Tellbe är att han inte nämner något om den lokala situationen i Rom och de kopplingar som finns i texten med den Romerske kejsaren Nero. Enligt mitt sätt att undervisa är min uppgift att berätta för Elin och Lisa att Paulus fördömer någon form av samkönad erotisk handling driven av omättlig lusta i vers 26-27 . Därefter ska jag beskriva att Paulus uttalar detta fördömande i ett sammanhang där han samtidigt riktar betydande angrepp mot den Romerske kejsaren Nero som är ökänd för sin hänsynslöshet och brutala sexualitet. Och slutligen så ska jag övertyga detta par om att texten utöver fördömandet av Neros sexuella utsvävningar också utgör grunden för kyrkans fördömande av deras liv som äkta makar, föräldrar och familj. 

För mig är det en orimlig tillämpning av Romarbrevets först kapitel.