Om man på Svenska söker en redogörelse för texter som behandlar erotik mellan män i det antika romarriket så är Caragounis bok en lättillgänglig lite skrift. Det är också vanligt att man i debatten om tolkningar av Paulus stöter på hänvisningar till denna bok. Framför allt vad gäller frågan om Paulus texter kan användas till ett fördömande av en bredd av homosexuella relationer eller om det ska läsas som ett fördömande av de vanligt förekommande pederastiska relationerna i Paulus samtid. Caragounis hävdar med stor emfas att Paulus bör anses ha god kännedom om homosexuella trohetsrelationer mellan jämbördiga parter eftersom det var en kunskap som var välkänd i den samtida grekisk-romerska kulturen. Hänvisningar till detta kan man finna hos bl.a Olof Edsinger och Gunnar Samuelsson.

Problemet med denna teori för mig är att när jag läser Caragounis bok upptäcker jag att de texter som han grundar sina slutsatser på säger något helt annat. När Caragounis påstår att långvariga ömsesidiga relationer var väl kända och accepterade så hänvisar han till en berättelse om en armeöverste som uppmundrade sina soldater att inleda kärleksrelationer med sina väpnare. Idén var att en stridande enhet där soldat och väpnare stod varandra nära skulle prestera bättre i striden. Det skulle vara pinsamt att inför sin älskare falla till föga när striden kom över dem. Att detta är fråga om icke tillfälliga relationer där det utvecklas en form av kärlek och trohet är det ingen tvekan om. Men det är också uppenbart att det är en relation mellan en romersk soldat och en slav. Det är också högst tveksamt om det finns en koppling till homosexuell identitet i detta exempel. Det troliga är att detta främst är vanliga romerska män med fru och barn som lever i en kultur där dessa erotiska relationer är ett accepterat komplement. Under alla omständigheter är det enligt mig ett uselt underlag för en argumentation om att det i Paulus texter finns en självklar koppling till samkönade relationer av den typ vi möter idag.

Som ni förstår delar jag inte Caragounis tolkningar i alla avseenden men det hindrar inte att man använder hans bok för att få fördjupad kunskap i de förhållanden som rådde vid tiden då Jesus och Paulus verkade. Ett viktigt inslag är hans målande beskrivning av den sjuka och destruktiva etik som präglade det Romerska hovet under Nero vid tiden för Romarbrevets tillkomst. Varför Caragounis inte gör en koppling mellan den kunskapen och tolkningen av det första kapitlet i Romarbrevet är en gåta för mig. Men han är ju inte ensam om att missa den kopplingen.

Caragounis är NT-exeget som verkat vid Lunds universitet.