Brownsons book har för mig framför allt inneburit att jag ser på tolkningen av Romarbrevet 1 på ett nytt sätt. Han visar tydligt genom att redovisa omfattande kunskap och forskning om sammanhanget i vilken Romarbrevet skrevs. Med den kunskapen blir det tydligt att det finns uppenbara svagheter i delar av en traditionell läsning av Paulus texter om ”män som ligger med män”. Brownson visar också på fullt rimliga alternativa läsningar. Spännvidden mellan dessa alternativ gör det tydligt att det är idag omöjligt att framställa tvärsäkra slutsatser om vad Paulus inkluderar och inte inkluderar i sin kritik av de ”onaturliga beteendena” i Rom.

James presenterar sig så här på sin blogg:

”Jim Brownson is the James and Jean Cook Professor of New Testament at Western Theological Seminary (Holland, MI), husband, father, and friend.  He’s the author of a number of books, including most recently Bible, Gender, Sexuality:  Reframing the Church’s Debate on Same-Sex Relationships (Eerdmans, 2013).  He blogs here on topics related to the Greek text of the lectionary, his most recent book, as well as on theological education, the life of the church, and a few other topics that may catch his interest.”