Ken Wilson, pastor i Ann Arbous Vineyarsförsamling har med sin bok gett ett viktigt bidrag till det evangelikala samtalet. Kens läsning av Romarbrevets 14-15 e kapitel utgör för mig en avgörande pusselbit i den teologi som ser det som en styrka att vi kristna lever med en ödmjuk inställning till de som tänker annorlunda. Vår tro tar sin boning i en mångfald av kulturer och människor över hela jorden varje dag. Kristna har i alla tider gjort misstaget att läsa ut en smal etik och en snäv teologi ur bibelns texter och utifrån sin läsning fastnat i ett gränsdragande gentemot oliktänkande. Paulus visat i Romarbrevet på risken med en sådan praktik.

Ken Wilson är idag en av ledarna i ett församlingsnätverk med inkluderande församlingar under namnet Blue Ocean Faith