Den här boken är en milstolpe för den evangelikala kristenheten i USA. Gushee har i många år varit en av de ledande evangelikala etikerna. Han är författare till boken Kingdom Ethics som utgör lärobok på evangelikala bibelskolor över hela USA.

Gushee är en evangelikal teolog med en konservativ syn på moralfrågor kring sex och äktenskap samtidigt som han beskriver en bibelgrundad etik som bejakar samkönade relationer.

Boken innehåller också viktig redovisning av forskning kring de negativa konsekvenser vi ser i fotspåren av kyrkans icke bejakande bemötande av HBTQ-personer.